BAUMRUKR, Milan. Projekt využití marketingových nástrojů pro zvýšení prodejnosti džusů firmy LINEA NIVNICE, a.s. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 96 s., 2 s. obr. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/1756. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu. Vedoucí práce Kozák, Vratislav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.