BEDNÁŘOVÁ, Eva. Projekt využití nástrojů marketingového mixu při řízení gynekologicko porodnického oddělení KNTB Zlín, a.s. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 122 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/25709. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Staňková, Pavla.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.