BEDNAŘÍKOVÁ, Martina. Rychlé metody stanovení antimikrobiálních účinků rostlinných extraktů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 67 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/23797. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav analýzy a chemie potravin. Vedoucí práce Doležalová, Magda.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.