BERANOVÁ, Iva. 1.Teoretická část: Dokumentace a realizace bakalářské práce a rešerše 2.Praktická část. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 32 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/24980. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav animace a audiovize. Vedoucí práce Živocký, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.