BERKA, Jan. Motivace k přijetí dítěte do náhradní péče. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 62 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/17011. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Plšková, Alena.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.