BLAŽEK, David. Analytická geometrie v programu Mathematica. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 41 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/17678. Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics, Ústav automatizace a řídicí techniky. Vedoucí práce Fajkus, Martin.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.