BORÝSKOVÁ, Anna. Pohybová aktivita jako potřeba dětí v mikroregionu Východní Slovácko. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 86 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31762. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Kalenda, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.