BUGÁROVÁ, Jana. Rozšírenie portfólia cestovnej kancelárie formou nového produktu - gastro zájazdu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 95 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/23747. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Tučková, Zuzana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.