CHMELOVÁ, Marie. Formy kontroly veřejné správy se zvláštním zřetelem ke kontrole policie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 41 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4658. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje. Vedoucí práce Matula, Miloš.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.