DANG, Le Truong Giang. Analýza rizik ve vybrané organizaci. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 57 s. (65 732 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41204. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav ochrany obyvatelstva. Vedoucí práce Vargová, Slavomíra.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.