DARMOVZALOVÁ, Ela. Finanční gramotnost uživatelů denního stacionáře. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 69 s. (82823 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39882. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Blaštíková, Lucie.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.