DEJDAR, Eduard. Řešení výchovných problémů u dospívající mládeže. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, 57 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/35659. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Mazánková, Libuše.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.