DITTRICHOVÁ, Lenka. Marketing v neziskové organizaci. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 88 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/27770. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Skupina managementu a ekonomiky. Vedoucí práce Němcová, Zuzana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.