DOLEŽALOVÁ, Iva. Výzkum spotřebitelského chování studentů srředních škol. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 73 s., 1s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/1374. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací. Vedoucí práce Juříková, Martina.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.