DOVALOVÁ, Denisa. Prodejnost vs. umělecké sebevyjádření. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 71s (50 099 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39305. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Design oděvu. Vedoucí práce Štraneková, Mária.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.