DRGOVÁ, Daniela. Syndrom vyhoření v pedagogických a dalších vybraných profesích. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 112 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41564. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Karger, Tomáš.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.