DRKAL, Mirko. Měření efektivity podpůrných nástrojů v místě prodeje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 63 s., 38 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2157. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací. Vedoucí práce Skalníková, Barbora.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.