DVOŘÁK, Lukáš. Locus of Control u dospívajících v dětských domovech. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 97 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41565. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Hrbáčková, Karla.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.