ELIÁŠOVÁ, Iveta. Význam předškolního vzdělávání z perspektivy rodičů romských dětí. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 47 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45855. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Staňková, Iva.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.