FIŠEROVÁ, Zuzana. Zadlužování fyzických osob. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 98 s. ISBN 978-80-7454-828-4. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43790. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.