FLASAROVÁ, Pavlína. Analýza a návrh zlepšení personálního řízení ve firmě LINEA, a.s., Nivnice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/35596. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu. Vedoucí práce Gregar, Aleš.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.