FLASAROVÁ, Radka. Biogenní aminy ve vybraných skupinách přírodních sýrů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 122 s. ISBN 978-80-7454-785-0. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43722. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav technologie potravin. Vedoucí práce Buňka, František.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.