FOJTÍKOVÁ, Kateřina. Supervize jako prevence syndromu vyhoření u všeobecných sester. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 63 s. (86 389). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/21388. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav ošetřovatelství. Vedoucí práce Vaško, Michaela.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.