FOJTŮ, Jakub. Výpočet a využití nulových bodů nelineárních rovnic obsažených v inženýrských aplikacích z řídících nebo informačních technologií. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 60 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/11743. Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics, Ústav aplikované informatiky. Vedoucí práce Fialka, Miloslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.