FOLTÝNOVÁ DOHNALOVÁ, Hana. Projekt založení sociální rehabilitace pro duševně nemocné ve Zlínském kraji. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 105 s. (138 484 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45802. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Slaný, Jaroslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.