GALÁŘOVÁ, Blanka. Vliv přídavku 1-monoacylglycerolů na jakost tavených sýrů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 74, 16 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/1881. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav potravinářského inženýrství a chemie. Vedoucí práce Buňka, František.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.