GLOTOVA, Elena. Využití nástrojů marketingové komunikace při poskytování vzdělávacích služeb pro zahraniční studenty mimo EU. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 98.(145 850). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41515. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací. Vedoucí práce Weberová, Dagmar.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.