GRATIASOVÁ, Zdeňka. Problematika krize středního věku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 129 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36865. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Prášilová, Halka.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.