GRICOVÁ, Ivana. Možnosti LGBT v náhradní rodinné péči. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 59 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39397. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Vaňková, Zdeňka.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.