GUBÁNIOVÁ, Lenka. Agresivní pacient ve zdravotnickém zařízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 91 s. (25 317 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/19598. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav ošetřovatelství. Vedoucí práce Cichá, Martina.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.