HÁNOVÁ, Karolína. Syntetické polymery vyztužené krátkými keratinovými vlákny. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 73 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/38635. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav inženýrství polymerů. Vedoucí práce Krejčí, Ondřej.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.