HENZELÝ, Jakub. Univerzální infračervený přijímač s diskrétním výstupem. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 75 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/15921. Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics, Ústav počítačových a komunikačních systémů. Vedoucí práce Dolinay, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.