HLADKÝ, Petr. Návrh projektového řešení nákladových kalkulací, úspor nákladů a dalšího možného rozvoje firmy XY. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 130 s. (221 385 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28321. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Novák, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.