HOŠKOVÁ, Monika. Vícejazyčná výchova dítěte. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 51 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45853. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Venterová, Lenka.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.