HOLČAPKOVÁ, Pavlína. Využití fermentačních produktů syrovátky pro antimikrobiální modifikace biorozložitelných polymerů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 162 s. ISBN 978-80-7454-820-8. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43780. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů. Vedoucí práce Sedlařík, Vladimír.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.