HOMOLA, David. Predikce vzniku nesprávností v účetních výkazech. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 46 s. ISBN 978-80-7454-985-4. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45993. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.