HOMOLOVÁ, Michala. Zahraniční fotografové žijící v ČR. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 67 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/9210. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav reklamní fotografie a grafiky. Vedoucí práce Fišerová, Lucia.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.