HORÁČKOVÁ, Pavlína. Šikana na školách a její prevence. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 58 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45854. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Divošová, Romana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.