HRUŠKOVÁ, Petra. A collation of Two Editions of William Maxwell's The Folded Leaf. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 55 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/7911. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav anglistiky a amerikanistiky. Vedoucí práce Trušník, Roman.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.