HRUBÁ, Jana. Možnosti výchovného působení na zvolenou sociální skupinu prostřednictvím vzdělávacího obsahu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 68 s., 3 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4250. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Kašpárková, Svatava.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.