HUŇKOVÁ, Marie. Struktura, rozvoj a možnosti regulace maloobchodní sítě města Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 89 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/22744. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva. Vedoucí práce Bednář, Pavel.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.