HUMPLÍKOVÁ, Daniela. Managerial Time Management: A Czech Case Study. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 67 s. (81 464 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28414. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur. Vedoucí práce Vydrová, Janka.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.