JADRNÍČKOVÁ, Alžběta. Využití metod projektového managementu při realizaci Senior CUPu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 68 s. (94 344 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/42123. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Vedoucí práce Komínková, Miroslava.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.