JAKUBCOVÁ, Ivona. Rodina v kontextu historického vývoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 56 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4205. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Nevoránek, Jaroslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.