JAMATIA, Thaiskang. Příprava a charakterizace plniv pro polymerní nanokompozitní vrstvy využitelné v elektronice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 123 s. ISBN 978-80-7454-941-0. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45929. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů. Vedoucí práce Kuřitka, Ivo.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.