JANŮ, Josef. Stárneme v novém tisíciletí. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 58 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/8986. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Vaňková, Zdeňka.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.