JANIŠOVÁ, Petra. Využití tabletů a dalších multimediálních systémů ve výuce na ZŠ a SŠ. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 70 s. (67 312 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41010. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence. Vedoucí práce Chramcov, Bronislav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.