JANKŮJOVÁ, Tereza. Strategie rozvoje obce Šumice s ohledem na nové programovací období Evropské Unie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 78 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/38525. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti. Vedoucí práce Trojan, Jakub.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.