JANOVSKÁ, Petra. Studium vlivu struktury na stabilitu a uspořádání supramolekulárních komplexů 1-adamantylových ligandů a kavitandů na bázi cyklodextrinů a cucurbiturilů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 94 s. ISBN 978-80-7454-780-5. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43758. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav chemie. Vedoucí práce Vícha, Robert.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.