JAROŠČÁKOVÁ, Veronika. Alternativní formy spolupráce mateřské školy a rodiny. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 61 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39586. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky. Vedoucí práce Petrů Puhrová, Barbora.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.